Dreamups anunță tender pentru elaborarea și dezvoltarea funcționalităților platformei UpFactory

Dreamups este o organizație non-profit și non-guvernamentală cu misiunea de a ghida tinerii în dezvoltarea de startup-uri cu impact global în Republica Moldova.

Anunțăm concurs deschis de oferte pentru selectarea unei companii IT pentru dezvoltarea platformei tehnice de e-learning online „UpFactory”.

Platforma este dezvoltată în cadrul programului de oferire de granturi Terre des hommes Moldova în cadrul programului de consolidare, creare și/ sau extindere a serviciilor pentru tineri, parte a proiectului „MYCS: Moldova Youth Civil Society – pentru o societate civilă de tineret mai puternică”

 1. Despre proiect 

Startup School – un program intens de învățare și simulare despre antreprenoriat tehnologic, online, destinat pentru 200 de liceeni/liceene din Republica Moldova.

Programul are la baza platforma tehnică de e-learning online „UpFactory unde participanții programului au posibilitatea să învețe prin intermediul acesteia. 

Platforma este dezvoltată prin intermediul Tehnologiilor: Aurelia / Node.js / Javascript

 • Înregistrare pe platformă
 • Interacțiune cu mentori, organizatori
 • Acces la module teoretice și practice a programului
 • Să îndeplinească exerciții practice
 • Să își creeze pagina afacerii dezvoltate în cadrul programului
 1. Obiectiv

Redesign-ul propriu-zis și ajustarea platformei UpFactory – pentru a îmbunătăți următoarele:

 • UX/UI redesign
 • Funcționalități de utilizare a platformei de manageri din extern
 • Experiența de utilizare a organizatorilor în gestionarea programului
 • Experiența de utilizarea a mentorilor care interacționează cu participanții
 • Experiența de utilizare a participanților în participarea în programe
 • Modul de interacțiune cu platforma pentru dezvoltarea unui spațiu virtual Incluziv și Accesibil
 • Compatibilitate cu cu tehnologiile actuale utilizate în dezvoltare Aurelia / Node.js / Javascript
 1. Descrierea tehnică a platformei e-learning UpFactory și Cerințe pentru Propuneri de oferte
  1. Instrucțiuni și user journey a platformei Upfactory
 1. Cerințe pentru propuneri de oferte
 1. Oferta tehnică (arhivată), care conține:
 • Descrierea detaliată a companiei (experiență, portofoliul proiectelor realizate, resurse umane, capacități manageriale și tehnice);
 • Copiile actelor de înregistrare;
 • Certificat confirmativ privind lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Serviciul Fiscal al Republicii Moldova;
 • Copie a celui mai recent raport financiar;
 • Referințe ale beneficiarilor întreprinderii pentru ultimii trei ani, care dovedesc experiența în proiecte similare, (inclusiv date de contact, link-uri de accesare);
 • CV-urile personalului cheie implicate în proiect;
 • Documente care dovedesc experiența companiei în integrarea soluțiilor digitale cu Platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect, Stripe, Paynet;
 • Rechizitele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii, codul IBAN în MDL;
 • Oferta tehnică detaliată, inclusiv planul, durata și etapele de implementare a proiectului;
 • Oferta financiară separată pentru fiecare LOT / livrabil, exprimat in lei.
 1. Timeline: Dezvoltarea și testarea platformei va avea loc până în luna 01.03. 2024.
 1. Buget: 14 mii EURO, fără TVA.
 2. Termen de expediere a ofertei: 29 ianuarie, ora 23:59.

Ofertele vor fi expediate prin email la adresa: hello@dreamups.md

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068879165 sau la adresa de e-mail: victor.maritoi@dreamups.md, persoana de contact – Victor Marițoi, manager de proiect.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Aceste activitate este realizată în cadrul proiectului „De la liceu la lider: Sprijinirea tinerilor specialiști și a viitorului în Republica Moldova prin incluziune și accesibilitate” implementat de Acceleratorul de Inovații și Antreprenoriat „Dreamups” în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes – Moldova în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *